Huvudsida

Skolwiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Skolwiki

Skolwiki är en tjänst i lärplattformen Vklass där lärare och elever kan skapa en Wiki för att använda i skolan.

Vad är en Wiki

Wiki kommer från hawaiianskans ord för snabb, är en webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna själva. Uppmärkningen av länkar, typsnitt och annat görs med ett speciellt uppmärkningsspråk som är avsett att vara enklare att använda än HTML. Med ordet wiki syftas oftast på en öppen wiki där allmänheten har tillgång och alla besökare hjälps åt att skriva och förbättra sidornas innehåll, men i Vklass bestämmer användaren själv vilka som får redigera sidorna.

Nyckeln till wikikonceptet är versionshantering, det vill säga, när någon sparar en ny version av texten, finns den gamla kvar och kan återställas vid behov. Detta gör att en lärare t.ex. kan följa ett projektarbete och se vem som skrivit vad och vilka ändringar som gjorts över tid.

Vad kan en Wiki användas till

Faktadatabaser (encyklopedier) [redigera] Samtliga wikier kan egentligen kallas för faktadatabaser, eftersom de används till att lagra information om något eller någon. Det finns dock wikier som mera utpräglat syftar till att vara encyklopedier. Wikipedia är en sådan wiki och dessutom den mest besökta av alla världens wikier. [2] Den hade i augusti 2008 cirka 38,6 miljoner sidor sammanlagt i alla olika språkversioner. Den svenskspråkiga delen av Wikipedia har för närvarande 313 390 sidor.

Projekt

I projekt är wiki utmärkta eftersom det ger stor möjlighet att samordna samarbetet mellan olika parter i ett projekt. Man kan lätt följa arbetet på olika sidor i versionshanteraren. Projektwikis förekommer både hos företag, universitet och grund- och gymnasieskolor.

Blogg

Att ha en wiki för att lägga upp dagböcker och loggar på är utmärkt främst på grund av enkelheten att skapa nya sidor. En projektwiki kan i många fall betraktas som en form av blogg.

Anteckningsbok

En wiki kan användas som en personlig anteckningsbok som man kan komma åt i hela världen. Dessa brukar ofta vara privata och inte vara till allmänhetens beskådan.

Utbilningsmaterial

En wiki kan användas av en lärare för att publicera kursmaterial. Ett exempel är att en mattematik lärare kan lägga upp en formelsamling som han sedan hänvisar till i sina mattematikkurser.

Exempel på bra Wikisar

  • Wikipedia Den kanske mest kända wikin som är ett uppslagsverk som hela världen hjälps åt med att uppdatera.
  • Formelsamling En formelsamling är något alla teknikstuderande ägt minst en under livet och alltså en mycket spridd typ av publikation. Här har du chansen att vara med och skapa wikibooksversionen.
  • Educational Wikis En Wiki om wikisar i utbildning]
  • Antiken och dess hjältar! Ett exempel på en lärarwiki där läraren lägger ut utbildningsmaterial, läxor m.m. till eleverna. Föräldrarna kan självklart också läsa wikin och följa med i barnens skolgång.
  • Klassens geografibok En Wiki där eleverna i en klass gemensamt skapat en geografibok.


Vad är Vklass lärplattform

Vklass - Lärplattform och skolverktyg med IUP, närvarohantering och elevkommunikation Vklass är en kommunikations och lärplattform för skolans elever, lärare och administrativa personal. Vklass är byggt som ett community, ett sätt som gör att det attraherar eleverna. Många av våra användare loggar in flera gånger per dag och skriver flera meddelanden. Just inloggningen från elevernas sida är det som vi värderar högst. Utan inloggningar från eleverna har inte lärplattformen något värde.

Vklass innehåller funktioner för närvarorapportering, individuella utvecklingsplaner, portfolio, eget filarkiv, utbildningsmaterial, provresultat, skoltidning, kalender, föräldraportal, omdömen, utvecklingssamtal, närvarohantering, SMS-utskick och mycket, mycket mer. Läs mer om lärplattformen på www.vklass.com

Den här artikeln är hämtad från http://skolwiki.se/index.php/Huvudsida
Personliga verktyg